Kunderåd

Vi er alltid bevisst når vi aksepterer kunder og skal forstå deres behov, og hjelpe dem til å velge riktig vindus- eller dørsystem, at vi gir dem  informasjon om de nyeste produktene på markedet og deres tekniske egenskaper.

Vanligvis er ingen tekniske vindusløsninger lett tilgjengelige i byggeprosjektet, så en innledende konsultasjon med vår tekniske konsulent hjelper kunden til å unngå feil knyttet til riktig forberedelse av åpninger for fremtidig montering av vinduer og dører. Dette betyr at hvis du besøker oss tidsnok, altså tidlig i byggeprosessen, vil du motta svært nyttig informasjon og unngå uventede kostnader forbundet med vindusinstallasjon.

Vi vil hjelpe deg med å velge den mest kostnadseffektive og teknisk balansert løsningen for vinduer, for å oppnå best mulig termisk ytelse. Vi vil tilby de beste alternativene for både nybygg og renovering av eldre bygninger. Etter å ha gransket all tilgjengelig informasjon vil vi presentere deg med det beste og lett forståelige kommersielle tilbudet.