Softline 70 AD

Veka Softline 70 AD – det er et kostnadseffektivt system som foreslås til kunder som ikke søker de absolutt beste termiske egenskapene, men er på utkikk etter et holdbart produkt av høy kvalitet. Profilen fokuserer på renovering av boligblokker, når gamle vinduer og dører byttes ut med nye. Den er også ideell for uthus, kjellervinduer, garasjer o.l. Dette systemet bærer preg av sin styrke og holdbarhet, og er på ingen måte dårligere enn våre andre foreslåtte profilsystemer. Produktene kommer i ulike farger, og til og med fargen inne og ute kan være forskjellig. For å bedre de termiske egenskapene, kan vinduene i dette systemet innglasses med triple isolerglassruter. Som med våre andre profiler, er Softline 70 AD-systemet laget i Tyskland og bare fra høykvalitets råstoffer.

Tekniske spesifikasjoner:

  1. 70 mm bredde, 5-kammer system;
  2. Profilens veggtykkelse, klasse A;
  3. Galvanisert metallforsterkning;
  4. Feste av to utbyttbare tetningspakninger mellom rammen og vindusruten;
  5. Varmeoverføringskoeffisient for vinduskarm og ramme Uf = 1,3 W/m2K;
  6. Varmeoverføringskoeffisienten kan være opptil Uw = 1,0 W/m2K;
  7. Innglasset med 24 mm eller 36 mm tykke isolerglassruter (to eller tre ruter);
  8. Mellomrommet mellom vindusrutene er fylt med argongass;
  9. Hvis du velger spesielt lydisolerende vinduer, kan du oppnå opptil 45 dB lydisolasjon;
  10. Mekanisk styrke, varmetapskoeffisienten, luftlekkasjer og andre data er verifisert med EUs samsvarserklæring.