Danline 70/116 mm

„Veka“ „Danline 70/116mm“ – det är speciellt till Skandinaviens marknad (Sverige, Norge, Danmark) tillämpad plastikprofil, fast den utmärkt kan användas även i övriga länder i blåsiga orter. Den främsta urskiljande egenskapen, jämfört med övriga profilsystem är det, att fönstren inte öppnas inåt, utan utåt.

En sådan teknologisk lösning gör produkten ännu tätare. En kraftig vind som blåser mot detta fönster pressar den öppnande delen ännu hårdare mot kanten och därvarande gummitätningen och inte tvärtom. Kortfattat – ju kraftigare vind, desto hårdare är fönstret stängt. Även fönster, som är tillverkade av profilen “Danline 70/116mm”, har till och med fem olika varianter för öppnande, vilka utmärkta löser problem som uppstår i sammanhang med vädringen eller fönstertvätten.

Även detta system utstrålar med goda värmeegenskaper och tryggheten. Profilsystemets formgivning är välkänd för skandinaver – i stället för träfönster, som kräver gott om skötsel, de gärna gick och bytte dem ut mot nya plastfönster. Liksom även våra övriga profiler, tillverkas “Danline 70/116mm” i Tyskland endast av bästa råvaror.

Tekniska data:

  1. Öppnande delens bredd 70 mm och 116 mm brett beslag, 5-kammarsystem;
  2. Profilers väggtjocklek är A-klassens;
  3. Förzinkade metallarmaturer;
  4. Fästande av två utbytbara tätningar mellan kanten och den öppnande delen;
  5. Värmeledningskoefficienten för fönstrets beslag och ram är Uf = 1,38 W/m2K;
  6. Det är möjligt att nå produktens gemensamma värmeledningskoefficient ända till Uw=1.0 W/m2K;
  7. Glasas med ett paket av 24 mm eller 36 mm tjocklek (med två eller tre glas);
  8. Mellanrummen mellan glasen är fyllda med argongas;
  9. Genom att välja ett speciellt ljudisolerande glaspaket är det möjligt att uppnå en ljudisolering ända till 45 dB;
  10. Den mekaniska hållfastheten, värmeledningskoefficienten, luftgenomsläppligheten och övriga uppgifter visar vi genom att presentera EU-försäkran om överensstämmelse.