Garanti samt omsorg efter garantitiden

Som standardförfarande ger vi för varje produkt fem års garanti.

Om produkterna blir köpta, men våra monteringstjänster utnyttjas emellertid inte, förpliktar vi oss att ta ansvaret endast för fönstrets eller dörrens kvalitet, men om det ändå behövs även våra monteringstjänster, beviljar vi en garanti- och eftergaranti omsorg.

Detta betyder, att om det inom fem år uppstår ens hur små problem som helst, skall vi iståndsätta allt gratis. Eftersom UAB ”Vinkelis ir KO“ har redan femton år fungerat, känner kunderna sig trygga då de köper produkter som precis vi har tillverkat, för erfarenheten och företagets långvariga arbete vittnar om pålitligheten.

Efter garantitidens upphörande hjälper vi alltid våra kunder att lösa uppstådda problem. Således – när och vad som helst än skulle hända, skall vi alltid vara nära!