Glas

Produkternas glasning är en mycket viktig aspekt, som inverkar rakt på produktens gemensamma värmeledning, ljudisolering, skönhet och till och med säkerhet. Våra glaspaket är tillverkade av högklassigt, certifierat glas, som levereras glastillverkarna “Saint-Gobain” och “Guardian”. Alla glaspaket är fyllda med argongas. Glaspakettyper:

Värmeisolerande glaspaket (“Thermo”)

2-glas-glaspaketsgrupp, dit det hör glaspaket, som är tillverkade genom att använda ett värmereflekterande glas. Den är lämplig för boningsbruk i byggnader, där det sätts krav för sparande av värmningsenergi.

3-glas-glaspaketsgrupp, dit det hör glaspaket, som är tillverkade genom att använda två värmereflekterande glas. Den rekommenderas att bli monterade för bonings- och offentligt bruk avsedda byggnader, där det sätts särskilt höga krav för sparande av värmningsenergi, och de passar särdeles för byggande av passiva hus ("Passive häuser"). Ett passivt hus – det är ett energisparande hus, till vars utnyttjande används 80 procent mindre energi jämfört mad de flesta byggnader i Europa.

Vid val av glaspaket enligt tekniska data bör man fästa uppmärksamhet till glasens solfaktor (G), som karakteriserar per glasen trängande solenergimängden, och detta är ytterst viktigt när man bygger ett passivt hus, för utan utnyttjande av solenergin kan man inte uppnå önskade resultat. Fönster, som är riktade söderut, har en bra solgenomsläpplighet, o den inströmmande solenergin värmer utrymmen, och samtidigt minskar uppvärmningskostnader. Detta visar, att utrymmena kan bli värmda inte bara genom ett värmningssystem, utan även genom fönster.

Ljudisolerande glaspaket (“Sound”)

“Sound” – det är en glaspaketsgrupp, dit det hör glaspaket, som är tillverkade genom att använda material som förbättrar ljudisoleringsfunktionen. Faktorer, som förbättrar glaspaketets ljudisolering:

  • Glasmassan (ju större den är, desto mindre är ljudledningen);
  • Glassammansättningen (den bör vara asymmetrisk – det används glas av olik tjocklek);
  • Specialglas (med en ljudisolerande hinna laminerade glas);
  • Användning av speciella gaser i glaspaketet;
  • Avstånd mellan glasen (ju större, desto bättre);
  • Glas förbindande rammaterial (“Swisspacer”, TGI, av aluminium).

Solenergi isolerande glaspaket (“Sun”)

“Sun” – en glaspaketsgrupp, dit det hör glaspaket, som tillverkas genom att använda solenergiledning minskande glas.  I gruppen ingår klara och tonade glas med moderna, mångfunktionstäcken, för vilkas skull glaspaketets genomsläpplighet för solstrålar är låg.

De är den nyaste generationens glaspaket, som på grund av sina egenskaper är lämpligast i byggnader för bonings- och offentligt bruk, där man uppskattar människornas levnads- och bekvämhetsvillkor.

 

Trygga glaspaket (“Safe”)

“Safe” – Det är en glaspaketsgrupp, dit det hör glaspaket, som tillverkas genom att använda trygga glas. Som trygga räknas laminerade, härdade, förstärkta glas eller eldbeständiga glas.

Dessa glaspaket är avsedda för byggnader eller konstruktioner, där man sätter krav för skyddet mot skadeolyckor eller bristning.

 

Mönstrade, dekorerade (färgade) glas:

Mönstrade glas – de är glas, som har en reliefyta. De används för glasning av yttre och inre mellanväggar. Dessa glas erbjuder anblickens delvisa ogenomskinlighet och ljusets ledning.


Šilkografijos pavyzdys 1

Šilkografijos pavyzdys 2

Šilkografijos pavyzdys 3

Šilkografijos pavyzdys 4

Šilkografijos pavyzdys 5

Quatrix matinis

Armuotas

Crepi

101

Krizet

Kura

Flutes matinis

Delta - Bronza

Delta matinis

118

Dekorerade (färgade) glas – de är glas, vilkas yta blir täckt med en vald färgläggning med specialfärger, som i en hög temperarur stiger mot glasets yta.

 


Dekorativa band inne i glaspaketet:

De ger åt glaset ojämförlighet, tillgängliga i olika färger, lätt att rengöras, för banden stör det på inget vis.

Klistrade dekorationsband med ett mellanstycke inne i glaspaketet (“Duplex”):

Ser utmärkt ut såväl från ett längre avstånd som från närhåll. Denna dekoration ger ett intryck, som om glaspaketet vore delat i flera delar, fastän glaspaketet i verkligheten är enhetlig. Denna variant är mycket populär i Skandinavien.