Kundkonsultation

Vi visar alltid uppmärksamhet på våra kunder och fördjupar oss i deras behov, vi hjälper vid val av ett för dem passande fönster- eller dörrsystem, vi utger information om nyaste produkter på marknaden samt om deras tekniska egenskaper.

Oftast i ett hembyggeprojekt går det inte att ge fönstrens tekniska lösningar, och därför en tidigare konsultation med våra ingenjörer-konsulter hjälper kunden att undvika fel anknutna med den blivande monteringen av fönster och dörrar. Fördenskull, om Ni tidigt, redan knappt efter byggarbetens början, gör ett kort besök i vårt företag, får ni nyttig information och Ni skall inte drabbas av oväntade kostnader anknutna med fönstermonteringen.

Vi skall hjälpa till vid val av den mest ekonomiska och tekniskt balanserade varianten för fönstermonteringen, så att bästa värmeindikatorer skulle nås. Bästa varianter skall vi rekommendera såväl för nybygge som för renoveringen av en äldre byggnad. Efter att ha övervägt all information kommer vi att föreslå det bästa och lätt förståeliga kommersiella erbjudandet.