Produktmontering

Även det bästa fönstret av mycket högklassiga råvaror kan måhända inte uppfylla ens hälften av sina tekniska funktioner, om det skall bli monterat opassligt eller om det skall användas olämpliga, icke-högklassiga monteringsmaterial. Korrekt, enligt monteringsregler monterade fönster isolerar väl värme och ljud, de är bekväma att utnyttjas och långvariga.

Vid monteringen använder vi endast av högklassiga tätningsskum, och tagande hänsyn till omgivningens temperatur väljer vi även dess typ. Även vid monteringen, enligt kundens begäran, produktens och väggens tätningar klistras med hydroisolerings- och diffusionsband, som förbättrar fönstrens täthet. Produkterna kan bli monterade i öppningen eller bakom den (på ytterväggens värmeisolerande material) på speciella, för detta ändamål avsedda monteringsdetaljer (av metall eller glasfiber). Vi väljer precis till Ert objekt nödvändiga tätningar och isoleringsmaterial tagande hänsyn till omgivningens fuktighet, vindstyrkan och övriga kriterier.

Våra montörer är professionella, och de har den av dem krävda erfarenheten för förverkligande av komplicerade projekt. Monteringsarbeten styrs av en byggarbetsledare. I höghus samt i gamla byggnader under renovering utför vi även efterbehandling av området kring öppningen innanför huset. Genom att använda våra monteringstjänster får Ni alltäckande omsorg och fem års garanti.