Produktplanering

Fönsters och dörrars korrekta planering är en av de mest betydelserika våra arbetsetapper. Det är ytterst viktigt, att det fönster som Ni får vore praktiskt, säkert och att det skulle se vackert ut i husets fasad.

Våra specialister skall analysera Ert projekt och erbjuda tekniska ekonomiska lösningar. Till objektet skickar vi en professionell mästare, för att han skulle utvärdera byggobjektet och definiera exakta öppningarnas mått, som är nödvändiga vid fönsterplaneringen.

Det är därför oumbärligt, för varenda byggnad är unik – man måste utvärdera beredda öppningars särdrag, om det är fråga om en ny- eller gammalbyggd byggnad, med hurdana detaljer produkten skall fästas i det planerade stället och diverse övriga beaktansvärda kriterier. När vi med kunden drar en likadan slutsats, ritningarna blir bearbetade med mest avancerade planeringsprogram – på detta viss skär vi av vägen för alla slags fel.