PVC Profilsystem

“Man kan förnimma vår energiekonomi”

DET ÄR VÄRT ATT SPARA ENERGI

Dörrar och fönster i vårt urval, glasade med glaspaket av de bästa värmeegenskaper, håller särskilt bra värme. Detta minskar åtskilligt behovet för värmning, och samtidigt minskar kostnaderna avsevärt.

FÄRGERNAS MÅNGFALD

Fönster och dörrar i vackert sammanpassande färger bildar uttrycksfulla fasadaccenter. Flera än 30 färger och träimitationsvarianter låter skapa en individuell produkt för alla smaker och alla byggnadstyper. Färgerna håller sig tydliga även efter flera år.

MERA TRYGGHET

Tagande hänsyn till var fönstren och dörrarna står och hur man kommer åt dem, måste de uppfylla vidkommande trygghetskrav. Fönster med “Veka” profiler enligt individuella önskemål kan vara kompletterade med speciella kantlister, handtag och glas som skyddar mot bristning.

UTRYMMENAS UTMÄRKTA MIKROKLIMAT

“Veka” - profilernas utmärkta isolerande egenskaper hjälper att hålla i utrymmen ett enhetligt temperatur, o därför kan man förnimma ett behagligt mikroklimat i dem. Ytterligare tätningar släpper inte ens den minsta kylan eller det svagaste korsdraget igenom.

BRA LJUDISOLERING

Hör man buller i utrymmet minskar bekvämligheten, och det kan vara farligt för hälsan. Till och med standardenliga fönster med “Veka” - profiler isolerar ljud utmärkt – de klassas till den högsta bullerskyddsklassen.

LÅNGVARIG INVESTERING

Nya fönster är en värdefull investering, som ökar värdet på Er fastighet. Högklassiga “Veka” - profiler med särdeles jämna ytor håller sig vackra flera år, de kan rengöras lätt och snabbt, och man behöver aldrig måla dem ånyo.