Softline 70 AD

„Veka“ „Softline 70 AD“ – det är ett ekonomiskt, av oss rekommenderat system till kunder, som inte strävar till bästa värmeegenskaper, utan hellre letar efter en högklassig och långvarig produkt. Profilen är orienterad för renovering av höghus, när gamla fönster skall bytas ut mot nya. Den passar utmärkt för annexbyggande, källarfönster och ekonomibyggnader. Detta system är känt även för hållfastheten och sin långvarighet, och det är ingalunda sämre än de övriga av oss rekommenderade systemen. Produkterna täcks med olika färger, och till och med färgerna innanför och utanför kan vara olika. Vill man förbättra värmeegenskaperna, detta systems fönster kan bli glasade med 3-glaspaket. Liksom även våra övriga profiler, tillverkas “Softline 70 AD” – systemet i Tyskland endast av bästa råvaror.

Tekniska data:

  1. 70 mm brett, 5-kammarsystem;
  2. Profilers väggtjocklek är A-klassens;
  3. Förzinkade metallarmaturer;
  4. Fästande av två utbytbara tätningar mellan kanten och den öppnande delen;
  5. Värmeledningskoefficienten för fönstrets beslag och ram är Uf = 1,3 W/m2K;
  6. Det är möjligt att nå produktens värmeledningskoefficient ända till Uw = 1,0 W/m2K;
  7. Glasas med ett paket av 24 mm eller 36 mm tjocklek (med två eller tre glas);
  8. Mellanrummen mellan glasen är fyllda med argongas;
  9. Genom att välja ett speciellt ljudisolerande glaspaket är det möjligt att uppnå en ljudisolering ända till 45 dB;
  10. Den mekaniska hållfastheten, värmeledningskoefficienten, luftgenomsläppligheten och övriga uppgifter visar vi genom att presentera EU-försäkran om överensstämmelse.