Softline 82 MD

„Veka“ „Softline 82 MD“ – det är ett ojämförligt system, av vilket tillverkas fönster och de varmaste ytterdörrarna, eftersom vi kan glasa dem med 48−50 mm glaspaket eller med en 48 mm tjock skumplastskiva – det är vår nyhet angående dörrar! Sålunda skulle det inte uppstå frågor för byggare av ett passivt hus, hurdan dörr man skall välja, när vi presenterar en av de varmaste och tryggaste dörrarna.

Tekniska data:

  1. 82 mm brett, 7-kammarsystem;
  2. Profilers väggtjocklek är A-klassens;
  3. Förzinkade metallarmaturer;
  4. Fästande av tre tätningar mellan kanten och den öppnande delen;
  5. Produktens gemensamma  värmeledningskoefficient ända till Uw = 0,68 W/m2K;
  6. Glasas med ett paket av 48 mm eller 52 mm tjocklek (med tre glas), eller med 48 mm fyllningar;
  7. Mellanrummen mellan glasen är fyllda med argongas;
  8. Genom att välja ett speciellt ljudisolerande glaspaket är det möjligt att uppnå en ljudisolering ända till 49 dB;
  9. Den mekaniska hållfastheten, värmeledningskoefficienten, luftgenomsläppligheten och övriga uppgifter visar vi genom att presentera EU-försäkran om överensstämmelse.