Terrassdörrar

Vi erbjuder ett brett terrasdörrars sortiment, bland vilket Ni säkert skall hitta även en för er lämplig variant. Terrassdörrar kan vara helt (eller delvis) öppnande, skjutbara eller hopvikbara. Det är inte sällan när kunder önskar en särskilt vid, fri genomgång till terrassen, och vi erbjuder här till och med många alternativa varianter, med vilka vi kan nå till och med en 3 meters genomgångsyta. Nedanför är illustrerade alla möjliga varianter:

”BD“, terrassdörrar − balkongdörren öppnas på glänt och helt, och den har därtill en mikroventilation: det är en standarddörr, som används för entré till en balkong eller en terrass, och det är bekvämt att vädra hemmet genom att öppna den helt.


”Sliding doors“, skjutbara – dörren öppnas på glänt och skjuts till sidan. Genom att välja denna dörr skall Ni ha en möjlighet att bekvämt vädra hemmet, och efter att ha skjutit dörren skall Ni ha en fri genomgång ända till 1.5 meter. Läs me.


”Hebe schiebe Tur“, ”Veka slide“ – dörren skjuts till sidan. Från detta system är det möjligt att tillverka en mycket stor produkt, vars fria genomgång är ända till 3 meter. Läs me.


”Folding Doors“, hopvikbara – dessa dörrar kan användas som standardenliga balkongsdörrar, men emellertid, vid behov, alla dörrarnas öppnande delar kan vikas ihop och skjutas till sidan, och vi har en väldigt stor fri genomgång.