Vyriai

"Maxi" vyriai


Trumpa pra­našumų apžvalga

 • Vyrių kai­ščio dalys iš koro­zijai ats­paraus grūd­into plieno
 • Papra­stai su kai­ščiu nuo perjo­vimo
 • Didesnė apsauga nuo įsil­aužimo, SKG ser­ti­fikatas (2 žvai­gždutės)
 • CE ser­ti­fikatas pagal EN 1935 aukšči­au­sioje vyrių klasėje, naudojami ava­rinių ir eva­ku­acijos kelių duryse
 • Atlaiko dideles ilga­laikes apkrovas, vyrių klasė 14, 160 kg apkrova
 • Toks pat kiau­rymių išsidėstymas GU G 816 F 100 ir GU 812 F 100
 • Siūlomi skir­tingi vari­antai siau­roms varčioms arba rėmo pro­fi­liuočiams

 

Gaminių požymiai

 • Papra­stai vieno žmogaus atlie­kamas mon­tavimas ir nesudėtinga techninė priežiūra
 • 3D der­inimas tik vienu įrankiu, esant įkab­in­toms durims, nen­uimant nuo ele­mento apkrovos
 • Papra­stas apdirbimas, nes reikia tik 1 skers­mens angų
 • Linijinis šon­inių dalių reguliavimas
 • Grūd­intas apsauginis kai­štis
 • Vyrio dalys iš aliuminio
 • Kai­ščio dalys iš koro­zijai ats­paraus plieno
 • Techn­inės priežiūros nerei­ka­laujantis laikymas
 • DIN kai­rinis / DIN dešininis, galima nau­doti išorėje ir viduje
 • Varčios vyrio dydis – 100 mm

 

"RONDA 3D" vyriai

Naujos kartos, patrauklaus naujo dizaino, vokiškos kokybės lauko durų vyriai RONDA 3D:

 • maksimali apkrova dviems vyriams 160 kg;
 • su apsauga, nuo kaiščio išmušimo;
 • vyris be apdengimo plokštelių ir be apdengimo dangtelių;
 • reguliuojami 3 kryptimis. Aukštis 5 mm, plotis 5 mm, prispaudimas;
 • specialūs atraminiai varžtai, neleidžiantys deformuotis staktos profiliui.