APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

UAB Vinkelis ir Ko, užsiimanti plastikinių ir aliumininių langų gamyba, įsipareigoja reikliai vertinti įmonės teikiamų paslaugų kokybę bei saugoti supančią aplinką. Siekdami sustiprinti savo pozicijas rinkoje ir patenkinti klientų poreikius, įmonėje įdiegėme Aplinkos saugos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus.

Teikiamų paslaugų kokybė ir švari aplinka  – mūsų įmonės veiklos prioritetai.

Vinkelis ir Ko, UAB aukščiausioji vadovybė įsipareigoja:

Aplinkos apsaugos politika yra žinoma Vinkelis ir Ko, UAB darbuotojams, kurie vadovaujasi ja kasdieninėje darbo veikloje. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymo sritis yra plastikinių ir aliumininių langų gamyba.

Aplinkos apsaugos aspektai įmonės sprendimu nėra viešinami.