Kodėl rasoja langai?

Ar tikrai dėl to kalti langai?

Pirmiausia pasidomėkime kokius reikalavimus mums kelia Lietuvos privalomieji techniniai dokumentai?

Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ patvirtinimo“, reglamentuoja patalpų mikroklimato parametrų ribines vertes. (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362676)

Oro temperatūra šaltuoju metų laikotarpiu gyvenamosiose patalpose turi būti 18-22 oC, temperatūrų skirtumas 0,1m ir 1,1m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip- 3 oC,  santykinė oro drėgmė – 35-60%, oro judėjimo greitis – 0,05-0,15 m/s.

Šie reikalavimai yra privalomi visiems gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų savininkams. Bet ar jie yra vykdomi?

Žinoma, kad bet koks vėdinimas šaltuoju metų laikotarpiu reiškia padidėjusius šilumos nuostolius ir išaugusią sąskaitą už šildymą. Suprantamas ir noras taupyti. Tuo tikslu ir atliekama namo renovacija- keičiami langai, rekonstruojami šiluminiai mazgai, šiltinamos sienos, stogai. Butuose atsiranda galimybė su termo davikliais reguliuoti kambarių temperatūrą arba visai atjungti šildymą. Tai puiku. Tuo galima tik džiaugtis. Taigi ir taupome intensyviai reguliuodami šildymą iki jo pilno atjungimo kelis kartus per dieną ar net visiško atskirų buto patalpų atjungimo nuo šildymo.

Neteisinga būtų teigti, kad šiuolaikiniai aukštos technologijos PVC, Aliumininiai gaminiai, kokie ir yra šiuolaikiniai langai, neturi įtakos mūsų patalpų mikroklimatui. Taip šie gaminiai yra žymiai sandaresni, funkcionalesni, labiau izoliuojantys triukšmą, o jau šilumos izoliavimo savybėmis negalima net lyginti su senaisiais išsiklaipiusiais be stiklo paketo langais. Bet langai iš esmės tai tik atitvarinė konstrukcija turinti vienokias ar kitokias savybes, galinti ir turinti izoliuoti patalpas nuo išorės agresyvaus poveikio (šalčio, triukšmo, vėjo…).

Norint patalpose sukurti komfortą ir sveiką mikroklimatą dar būtina jas pastoviai vėdinti nuo pašalinių kvapų, dulkių ir drėgmės, o šaltuoju metų laiku pastoviai šildyti.

Deja, senuosiuose daugiabučiuose namuose rekuperacinių vėdinimo sistemų nėra, o vėdinimas suprojektuotas taip, kad šviežias ir sausas oras turi būti paduodamas per langus (orlaides, mikroventiliacijas…), o pašalinamas per ištraukiamąsias angas virtuvėje, vonioje ir tualete. Todėl būtina išlaikyti šias sąlygas ir nepiktnaudžiauti padidintu langų sandarumu.

Kaip reikia teisingai vėdinti patalpas ir jas šildyti?

 1. Šaltuoju metų laiku venkite reguliuoti šildymą patalpoje, kad paros laikotarpiu temperatūros pokyčiai nebūtų didesni už 5 oC
 2. Vėdinimo ir šildymo sistemų veikimą derinkite tarpusavyje;
 3. Į patalpą turi būti tiekiamas toks švaraus oro kiekis, kad joje būtų norminis oro švarumas ir santykinis drėgnumas (kuo daugiau žmonių ir intensyvesnė veikla, tuo didesnė oro kaita);
 4. Tiekiamas į patalpą ir iš kitų patalpų atitekantis oras turi būti švaresnis už aptarnaujamos patalpos orą;
 5. Patalpos turi būti vėdinamos ir šildomos taip, kad norminė oro kokybė būtų palaikoma taupiai naudojant energiją. Tačiau neleistina taupyti energijos, bloginant patalpų oro kokybę!

Kokios dar priežastys gali įtakoja langų rasojimą?

 • Tai roletai bei žaliuzės sumontuoti ant langų;
 • Plačios palangės;
 • Siauri radiatoriai sumontuoti prie plačių langų (radiatoriai turi būti ties langų viduriu ir apie 70% lango pločio);
 • Rūbų džiovinimas ant radiatorių, dangstymas ar dekoratyvinė apdaila trukdanti šilumai patekti prie stiklų;
 • Kambariniai augalai ir gėlės reikalaujančios dažno laistymo;
 • Kai oro padavimas vykdomas per išsandarintus langus, o oro pašalinimo angos yra kituose patalpose (seni daugiabučiai) durys tarp patalpų privalo būti su 15-20 mm tarpu prie slenksčio, o ištraukiamosios angos (virtuvė, vonia, wc) pastoviai atviros ir garantuoti panaudoto oro pašalinimą;
 • Žmonių kiekis patalpoje ir jų aktyvi veikla.

Naujos kartos plastikiniai gaminiai pasižymi ypatingu sandarumu ko neturėjo jokie senieji langai. Todėl netgi mažas vėdinimas priklauso tik nuo gyventojų veiksmų.

Vėdinti patalpas intensyviai būtina keletą kartų per dieną, o pastovų oro pritekėjimą reikia garantuoti naudojantis mikroventiliacija arba orlaide. Kai lauko oro temperatūra žemesnė kaip –10 C(minus dešimt laipsnių) rekomenduojama patalpas vėdinti trumpalaikiai plačiau atidarant langų varčias, kas žymiai efektingiau sumažina patalpų santykinį oro drėgnumą, bet neleidžia atvėsti patalpos daiktų paviršiams. Taip vėdinant patalpas sutaupoma nemažai šilumos energijos, nes oro šiluminis talpumas yra žymiai mažesnis už patalpos daiktų ar statybinių konstrukcijų.

Žinotina tai, kad prie minusinių temperatūrų oro santykinis drėgnumas lauke visada yra mažesnis už patalpos drėgnumą. Pvz.: Esant lauko oro temperatūrai –10 oC(minus dešimt laipsnių) prie 100% santykinio drėgnumo maksimalus galimas vandens kiekis -2,14gr./m3, o prie +20 oC temperatūros jau siekia iki 17,3gr./m3.

Esant padidintam oro santykiniam drėgnumui kondensatas (vanduo) pirmiausia pasirodys ant lango rėmo prie palangės, todėl kad palangė trukdo ten patekti šiltam oro srautui nuo radiatoriaus ir lango rėmas toje vietoje bus šalčiausias. Tai pirmas požymis, kad reikia vėdintis ar/ir šildyti patalpą intensyviau.

Viso buto radiatorių termoreguliatorius stenkitės nustatyti ant vienodos padalos kuri turi atitikti norimą patalpų temperatūrą. Svarbiausia venkite paros laikotarpyje intensyviai reguliuoti ir keisti patalpų temperatūrą ypač jeigu lauko temperatūra išlieka nepakitusi. Nes susidarę temperatūrų pokyčiai, neabejotinai, patalpose ryškiai padidins oro santykinį drėgnumą ko pasėkoje ant langų ir kitų šaltų paviršių susidarys kondensatas.

Mikroklimatas mūsų butuose priklauso ne tik nuo teisingo vėdinimo ir šildymo suderinimo, bet svarbiausia nuo pačio žmogaus supratimo ir noro branginti savo ir artimųjų sveikatą, bei turtą.

Rasos taškas

Rasos taškas – temperatūra, kurioje vandens garai, esantys ore, virsta sočiaisiais (t. y., oras, turintis pradinę temperatūrą ir sąlyginį drėgnį, daugiau nebegali priimti drėgmės). Rasos taške yra pusiausvyra tarp garavimo ir kondensacijos procesų.

Lentelėje parodyta priklausomybė tarp oro temperatūros ir santykinio oro drėgnumo bei patalpoje esančių šaltų paviršių rasos taško temperatūros, kai ant jų galimas kondensato susidarymas.

Pvz. Kai oro temperatūra yra – 20 oC laipsnių šilumos, o oro santykinis drėgnumas – 70 %, tai patalpoje esančio paviršius rasos taško temperatūra bus – 14,4 oC laipsnių šilumos ir šaltesnis, ir ant tokio paviršiaus susidarys kondensatas, o kai toje patalpoje bus – 45 % santykinis oro drėgnumas, tai kondensatas bus galimas tik esant – 7,7 oC laipsnių šilumos ir žemesnei temperatūrai.

Stiklo paketų kokybės vertinimo rekomendacijos

Stiklo paketų kokybės vertinimo rekomendacijos

Vidinių stiklo paviršių kokybė ir švarumas bei hermetizuojamojo sluoksnio vientisumas tikrinamas vizualiai, apžiūrint iš 3 m atstumo be papildomų optinių priemonių. Tai turi būti atliekama esant išsklaidytai šviesai (ar apsiniaukusią dieną).

Plačiau skaitykite:

Stiklo paketų vertinimo kriterijai

 

Kokie būna mechaniniai dūžiai? Mechaninių stiklo dūžių pavyzdžiai bei aprašymai

Stiklo dūžiai

Šiame skyriuje pateikiami stiklų skilimo vaizdai, bus struktūrizuojami ir apsiribojama skilimo vaizdo esme.Yra kelios pagrindinės taisyklės, kurios visada pasitvirtina negrūdinto stiklo skilimo atveju ir todėl į jas reikia atkreipti dėmesį.

Trys skilimo taisyklės:

 1. Skilimai šakojasi visada tik savo plitimo kryptimi.
  Jei sekama šiais išsišakojimais atgal, ateinama prie pirminio įtrūkimo ir skilimo centro.
 2. Įtrūkimas niekada negali peršokti jau esamo įtrūkimo.
  Įtrūkimas baigiasi prie pasiekto kito įtrūkimo. Dėl šio fakto dažnai galima nustatyti jų atsiradimo seką ir pirminio įtrūkimo vietą/priežastį. Stiklininkai šią savybę naudoja įtrūkimui „sugauti”.
 3. Vidutinis įtrūkimų skaičius priklauso nuo apkrovos laipsnio įtrūkimo metu.
  Paprastai susidaro tankesnis įtrūkimų tinklas, kai stiklui tenka didesnė skilimo apkrova, negu atvirkščiai.

Užsakymų pateikimas

Užsakymo pateikimo tvarka.

 1. Jeigu reikia sąmatos naujam namui, tai garantuotai turite namo projektą su reikalingų gaminių specifikacija, gaminių montavimo mazgais, pjūviais bei aprašu. Padarykite kopijas, patikrinkite, kad būtų matomi matmenys, gaminių aprašas ir montavimo būdas. Atsiųskite mums.

Atsakymą gausite 1/2-jų darbo dienų laikotarpiu jei tai plastikinių gaminių paklausimas, jeigu aliumininių gaminių atsakymą gausite 2/5 darbo dienų laikotarpyje.

Jeigu pasiūlymas Jums priimtinas, tada susisiekite ir užregistruokite matuotojo iškvietimą. Atvykus matuotojui galite keisti anksčiau nurodytus pageidavimus, nes po permatavimo bus daroma nauja sąmata pagal faktiškai esamą situaciją. Už matavimo tikslumą visada atsakingas pardavėjas.

 1. Kai norite langų į butą.

Geriausia gaminius pasimatuoti patiems pagal vidaus angas, ir aprašyti kiekvieną angą atskirai.

Idealiu atveju mums reikia:

 • angos pločio ir aukščio, gaminio sudalinimo ir nurodyti varstomas ir nevarstomas dalis.

Gaminio aprašo:

 • profilio spalva, kelių stiklų paketai, jeigu žinote kokia reikalinga energetinė gaminio klasė.

Ar reikalinga kokia papildoma komplektacija (orlaidės, matiniai ar saugūs stiklai, saugūs apkaustai, palangės ir pan). Kuo daugiau informacijos pateikiate tuo tikslesnė pateikiama sąmata.

Jeigu pasiūlymas Jums priimtinas, tada susisiekite ir užregistruokite matuotojo iškvietimą.

Atvykus matuotojui galite keisti anksčiau nurodytus pageidavimus, nes po permatavimo bus daroma nauja sąmata pagal faktiškai esamą situaciją.

Už matavimo tikslumą visada atsakingas pardavėjas.

Kai reikalingi plastiko gaminiai siųskite: info@vinkelis.lt

Jeigu reikalingi aliuminio gaminai siųskite: alu@vinkelis.lt

Visada galima pasitarti ar gauti išsamesnę konsultaciją bei užsakyti sąmatą ir paskambinus telefonu Klaipėdoje 8 46 300 978, Telšiuose 8 444 75 706